Student Details for session 2019-21

Roll no. Name of student Percentage of marks in qualifying exam Date of Admission Course
1901 JYOTI 64.32 08-09-2019 B.Ed
1902 RENU DEVI 59.37 08-09-2019 B.Ed
1903 PREETI VERMA 69.00 08-09-2019 B.Ed
1904 DEEKSHA ARORA 64.72 08-09-2019 B.Ed
1905 YOGITA ARORA 80.19 08-09-2019 B.Ed
1906 ARUNESH CHAURASIA 67.72 08-09-2019 B.Ed
1907 KANIKA 71.26 08-09-2019 B.Ed
1908 RACHNA 87.89 08-09-2019 B.Ed
1909 DEEPIKA RANI 71.32 08-09-2019 B.Ed
1910 MANISHA 66.79 08-09-2019 B.Ed
1911 ANKITA 60.35 08-09-2019 B.Ed
1912 MANJU DEVI 65.83 08-09-2019 B.Ed
1913 MEHAK NARANG 68.25 09-09-2019 B.Ed
1914 RAVJOT KAUR 68.55 09-09-2019 B.Ed
1915 MAMTA BHARDWAJ 68.72 09-09-2019 B.Ed
1916 SUCHITRA 68.62 14-09-2019 B.Ed
1917 AKHILESH GAUTAM 57.60 09-09-2019 B.Ed
1918 DIKSHA SHARMA 73.48 09-09-2019 B.Ed
1919 NIDHI 67.12 09-09-2019 B.Ed
1920 YASHIKA GUPTA 77.5 09-09-2019 B.Ed
1921 CHAHAT BANSAL 74.84 09-09-2019 B.Ed
1922 SHIVANGI HANS 72.86 09-09-2019 B.Ed
1923 BALWINDER  RANA 63.37 09-09-2019 B.Ed
1924 KUSUM 52 09-09-2019 B.Ed
1925 TANIA LUTHRA 68.98 09-09-2019 B.Ed
1926 ANKUR SHARMA 62.72 09-09-2019 B.Ed
1927 AMAN PAL 55.79 09-09-2019 B.Ed
1928 KULBEER KAUR 60.5 09-09-2019 B.Ed
1929 RAJNI RANI 58.4 09-09-2019 B.Ed
1930 KOMAL RANI 71.95 09-09-2019 B.Ed
1931 JYOTI 68.08 09-09-2019 B.Ed
1932 PUSHPIKA 60.52 09-09-2019 B.Ed
1933 SEEMA SHARMA 69.08 09-09-2019 B.Ed
1934 POOJA RANI 60 14-09-2019 B.Ed
1935 SIMMI MUNJAL 74.75 09-09-2019 B.Ed
1936 SHIKHA 61.16 09-09-2019 B.Ed
1937 SAHIL 60 09-09-2019 B.Ed
1938 VIKRAM SINGH 76.48 09-09-2019 B.Ed
1939 MOHIT SHARMA 68.27 09-09-2019 B.Ed
1940 PRATIBHA 73.6 10-09-2019 B.Ed
1941 REEMA 60 10-09-2019 B.Ed
1942 KONICA SANDUJA 73.76 10-09-2019 B.Ed
1943 POOJA 79.47 10-09-2019 B.Ed
1944 MEERA 63.33 10-09-2019 B.Ed
1945 MEENAKSHI 69.73 10-09-2019 B.Ed
1946 RENU 71.58 10-09-2019 B.Ed
1947 JYOTI RANI 72 10-09-2019 B.Ed
1948 CHANDER PAL 52.37 10-09-2019 B.Ed
1949 MEENA DEVI 48.00 10-09-2019 B.Ed
1951 VANDANA MEHTA 51.86 10-09-2019 B.Ed
1952 VINAY SHARMA 64.48 10-09-2019 B.Ed
1953 SHUBHAM PRUTHI 59.55 10-09-2019 B.Ed
1954 GEETIKA PRUTHI 62.48 10-09-2019 B.Ed
1955 ROMITA 61.15 10-09-2019 B.Ed
1956 MINAKSHI 66.02 10-09-2019 B.Ed
1957 REENA 61.58 10-09-2019 B.Ed
1958 JASANPREET KAUR 62.08 10-09-2019 B.Ed
1959 NEHA 68.25 10-09-2019 B.Ed
1960 RAKHI BHOJGI 63.08 10-09-2019 B.Ed
1961 PRIYA VIJ 71.41 10-09-2019 B.Ed
1962 NIDHI SHARMA 61.1 10-09-2019 B.Ed
1963 TARANJEET KAUR 70.78 10-09-2019 B.Ed
1964 SONAM 53.41 10-09-2019 B.Ed
1965 PINKI 53.2 10-09-2019 B.Ed
1966 RAJNI 58.24 10-09-2019 B.Ed
1967 DINESH KUMAR 54.75 14-09-2019 B.Ed
1968 PARVEEN RAMPAL 70.77 14-09-2019 B.Ed
1969 SHIVANI 69.3 14-09-2019 B.Ed
1970 MUKESH KUMAR 55.5 17-09-2019 B.Ed
1971 PARUL SHARMA 63.5 17-09-2019 B.Ed
1972 PAVITRA CHAUDHARY 58.18 17-09-2019 B.Ed
1973 NITISH BHARDWAJ 69.81 17-09-2019 B.Ed
1974 SIPTU 55.03 17-09-2019 B.Ed
1975 PRIYANKA S 60.88 18-09-2019 B.Ed
1976 MUNNI KUMARI 67.87 18-09-2019 B.Ed
1977 RUCHI SHARMA 52.5 18-09-2019 B.Ed
1978 SAKSHI KHANNA 61.47 18-09-2019 B.Ed
1979 JYOTI 54.91 18-09-2019 B.Ed
1980 JYOTI 60.37 30-09-2019 B.Ed
1981 RITU 69.16 30-09-2019 B.Ed
1982 ALISHA 84.13 30-09-2019 B.Ed
1983 ANJU DEVI 62.35 30-09-2019 B.Ed
1984 RHYTHM SHARMA 77.7 30-09-2019 B.Ed
1985 HARLEEN KAUR 68.66 30-09-2019 B.Ed
1986 KOMAL KUMARI 50.33 04-10-2019 B.Ed
1987 PUJA KUMARI 51.5 04-10-2019 B.Ed
1988 SAVITA 55.5 04-10-2019 B.Ed
1989 ANJALI 68.61 04-10-2019 B.Ed
1990 RUBY 64.2 04-10-2019 B.Ed
1991 PARAMJIT KAUR 54 05-10-2019 B.Ed
1992 SHALINI 56.66 05-10-2019 B.Ed
1993 RAJANI 52.58 05-10-2019 B.Ed
1994 PRIYANKA 71.75 05-10-2019 B.Ed
1995 LALITA RANI 67.41 05-10-2019 B.Ed
1996 SHAWETA DHIMAN 68.16 24-10-2019 B.Ed
1997 VANDANA GROVER 51.83 24-10-2019 B.Ed
1998 KANCHAN RANI 55.33 24-10-2019 B.Ed
1999 BALWAN SINGH 66.66 25-10-2019 B.Ed
2000 MANESH DEVI 61.5 25-10-2019 B.Ed
1901 Riya 52.2 20-08-2019 D.Ed
1902 Ishita Hasija 79.6 20-08-2019 D.Ed
1903 Shubham Gautam 85.8 20-08-2019 D.Ed
1904 Manju Rani 73.2 20-08-2019 D.Ed
1905 Amita Sharma 78.6 20-08-2019 D.Ed
1906 Manisha Devi 80.4 20-08-2019 D.Ed
1907 Simran Devi 78.2 20-08-2019 D.Ed
1908 Poonam Rani 79 20-08-2019 D.Ed
1909 Meenakshi 71.4 20-08-2019 D.Ed
1910 Mitesh Poria 55.2 20-08-2019 D.Ed
1911 Harnandi Devi 59.2 21-08-2019 D.Ed
1912 Poonam Rani 73.8 21-08-2019 D.Ed
1913 Jyoti 74.4 21-08-2019 D.Ed
1914 Ranjeet 55.4 21-08-2019 D.Ed
1918 Asha 73.2 21-08-2019 D.Ed
1919 Kiran Pal 69.4 22-08-2019 D.Ed
1920 Aruna 64.4 30-08-2019 D.Ed
1921 Manisha 79.2 31-08-2019 D.Ed
1922 Kavita 75.4 31-08-2019 D.Ed
1923 Preeti Rawal 63.4 24-09-2019 D.Ed
1924 Pooja 64 24-09-2019 D.Ed
1925 Pardeep Kumar 55.4 25-09-2019 D.Ed
1926 Pooja Verma 57.8 25-09-2019 D.Ed
1927 Kirti Khullar 50.4 03-10-2019 D.Ed
1928 Shankar Kumar 56.8 03-10-2019 D.Ed
1930 Pooja Devi 58.6 05-11-2019 D.Ed
1931 Pawan Kumar 58.2 05-11-2019 D.Ed
1932 Reenu 59 05-11-2019 D.Ed
1933 Kiran Devi 73 05-11-2019 D.Ed
1934 Kiran 79.8 06-11-2019 D.Ed
1935 Kamla Devi 66.4 06-11-2019 D.Ed
1936 Reeta Rani 58.6 06-11-2019 D.Ed
1937 Sakshi Narang 63.4 06-11-2019 D.Ed
1938 Kiran 59.6 06-11-2019 D.Ed
1940 Shivani Thakur 55.6 07-11-2019 D.Ed
1941 Ritu Rani 64.4 07-11-2019 D.Ed
1942 Sikander 63.2 07-11-2019 D.Ed
1943 Shivani 57.6 07-11-2019 D.Ed
1944 Sonia Rani 61.6 07-11-2019 D.Ed
1945 Rekha 63.6 07-11-2019 D.Ed